VaK.cz - Havárie na vodovodním řadu Milovice - Mladá

Havárie na vodovodním řadu Milovice - Mladá

     Vážení odběratelé pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu havárie na  vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Milovice - Mladá

dnes 18. 3. 2024 do 14:00 hodin.

Vážení odběrtelé od 13:00 docházelo k postupnému plnění vodovodních řadů. Bohužel při tlakování potrubí byla zjištěna další havárie na PVC DN 225 v ulici Topolová. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávka vody 

dnes 18. 3. 2024 do 20:00 hodin.

 Omlouváme se za způsobené problémy. 

Kontejnery s vodou budou umístěny:

ul. Topolová před školkou

ul. Tyršova před školkou

před školou Juventa

a před poliklinokou.

 

Upozorňujeme, že po obnovení dodávky vody může dojít k jejímu zakalení.

 

Novotný Petr

vedoucí střediska