VaK.cz - Kounice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Kounice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. provozují v Městysu Kounice kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

 

V současné době probíhá rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod, kterou provádí firma PORR a.s., Praha celkovým nákladem 19,015 mil Kč bez DPH.

 

Koncem dubna 2019 bude ukončen provoz původní ČOV  a spuštěna nová linka. Celkové ukončení stavby se předpokládá do 06.2019.

 

Uvedením do provozu rekonstruované a intenzifikované ČOV dojde ke zvýšení kvality vypouštěných odpadních vod do toku a následně ke zlepšení životního prostředí v oblasti obcí pod ČOV.

Kounice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV.jpg