VaK.cz - Nabídka volného prac. místa - VODÁRENSKÝ TECHNIK

Nabídka volného prac. místa - VODÁRENSKÝ TECHNIK

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. nabízí volné pracovní místo na pozici VODÁRENSKÉHO TECHNIKA - technologa odpadních vod.

 

Požadujeme min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Nástup možný od 1. 1. 2019.

 

Pracovní činnosti  

Kontrola provozu čistíren odpadních vod, úpravy řízení technologií  s cílem zajištění stanovených limitů

 • Stanovování technologických postupů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Zajišťování oprav a servisů zařízení ČOV
 • Provádění technického dozoru a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů čistíren odpadních vod.
 • Propočet kapacity  čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Aktualizace provozních řádů na  ČOV.
 • Měření, odběr vzorků a spolupráce na vyhodnocování získaných údajů.
 • Sledování zákonů, nařízení, vyhlášek a další legislativy a plnění jednotlivých podmínek konkrétních vodoprávních rozhodnutí.
 • Sledování nových poznatků a vývoje technologií čištění odpadních vod, předkládání jejich uplatnění v podmínkách provozu ČOV.
 • Zajišťování podkladů pro jednání s orgány státní správy.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a evidence.

 

Bližší informace: Ing. Borecký, tel.:  724 054 776