VaK.cz - Oprava VŘ v obci Benátecká Vrutice

Oprava VŘ v obci Benátecká Vrutice

Dne 8. 10. 2018 bude zahájena oprava vodovodního řadu v obci Benátecká Vrutice  a to na pozemku p. č. 1086/1, 1251/44, 1326/2 v k. ú. Benátecká Vrutice.

 

Stavební práce bude provádět firma Mage Construction, s.r.o., stavbyvedoucí – Ondřej Beneš tel: 721 849 966

 

Termín dokončení se předpokládá do 9.12. 2018.

 

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.