VaK.cz - Oprava vodovodního řadu, Opočnice

Oprava vodovodního řadu, Opočnice

Oprava vodovodního řadu, Opočnice

 

Dne 19.11. 2019 byla zahájena oprava vodovodního řadu v obci Opočnice, a to na pozemku p. č. 1311/1, 1319/1 v k. ú. Opočnice.     

 

Stavební práce bude provádět firma HALKO stavební společnost, s.r.o. Termín dokončení se předpokládá do 31.12. 2019.

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.