VaK.cz - Oprava VŘ a KŘ, ul. Purkyňova, Nymburk

Oprava VŘ a KŘ, ul. Purkyňova, Nymburk

Dne 12. 12. 2018 bude zahájena oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ul.  Purkyňova,

Nymburk   a to na pozemku p. č. 1193/2, 1835 a 1196/32  v k.ú. Nymburk.

 

 

Stavební práce bude provádět firma Výstavba sítí Kolín a.s. -stavbyvedoucí – Petr Němeček tel: 603 558 917

 

 

Termín dokončení se předpokládá do 28.2. 2019.

 

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.