VaK.cz - Oprava VŘ v ul. Bažantnice, Poděbrady

Oprava VŘ v ul. Bažantnice, Poděbrady

Oprava vodovodního řadu v ul. U Bažantnice, Poděbrady

 

Dne 4.11. 2019 byla zahájena oprava vodovodního řadů v ul. U Bažantnice, Poděbrady  na pozemcích p.č. 3988, 3987/1 k.ú. Poděbrady.  

 

Stavební práce bude provádět firma Voda – Janek (Velké Zboží, Poděbradská 136). Termín dokončení se předpokládá do 31.12. 2019.

 

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.