VaK.cz - Ozn.o přednost.právu a veř.nabídce na úpis akcií s