VaK.cz - Podklady pro jednání valné hromady 8. 6. 2023