VaK.cz - Podklady pro jednání valné hromady 28. 5. 2019