VaK.cz - Podklady pro jednání valné hromady 24. 5. 2018