VaK.cz - Rekonstrukce ulice Na Rejdišti v Nymburce

Rekonstrukce ulice Na Rejdišti v Nymburce

Dne 1. 10. 2018 proběhne předání staveniště centrálním zadavatelem - Městem Nymburk zhotoviteli, který bude realizovat rekonstrukci ulice Na Rejdišti včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu.

 

Zhotovitelem je firma Dopravní stavby Bohemia s. r. o., zastoupená Ing. Pavlem Kabátem a Michalem Vašinou, jednateli společnosti.

 

Realizace stavby proběhne ve 3 etapách tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a možnost pohybu obyvatel po celou dobu stavby.

 

Termín dokončení díla dle SoD: do 30. 6. 2019

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.