VaK.cz - Sdělení-Intenzifikace ÚV Písty,vč. prameniště

Sdělení-Intenzifikace ÚV Písty,vč. prameniště

Vážení akcionáři, 

 

na základě podmínek uvedených v závazných Pravidlech České republiky - Mze č. j. 25582/2016-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129300 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, Vás informujeme o podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na akci "Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště".

 

Ing. Miloš Petera

předseda představenstva