VaK.cz - Smlouva o dílo-"Oprava KŘ ul. Zámečnická, Nymburk"

Smlouva o dílo-"Oprava KŘ ul. Zámečnická, Nymburk"

Dne 21. 11. 2016 byla vyhlášena výzva na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu  na stavební práce

 

"Oprava kanalizačního řadu, ul. Zámečnická, Nymburk"

 

V příloze je k dané akci přiložena Smlouva o dílo.