VaK.cz - Smlouva o dílo-"Oprava KŘ ul. K.Hampla,Husinecká,K

Smlouva o dílo-"Oprava KŘ ul. K.Hampla,Husinecká,K

Dne 21. 11. 2016 byla vyhlášena výzva na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu  na stavební práce

 

"Oprava kanalizačního řadu, ul. Karla Hampla, Blahoslavova, Husinecká a Kostnická, Poděbrady"

 

V příloze je k dané akci přiložena Smlouva o dílo.