VaK.cz - Sucho - výzva k maximálnímu šetření pitnou vodou

Sucho - výzva k maximálnímu šetření pitnou vodou

             Vážení odběratelé pitné vody, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., upravují vodu z podzemních vodních zdrojů. Z důvodu trvajícího dlouhodobého deficitu sněhových a dešťových srážek a s tím spojených nízkých stavů podzemních a povrchových vod dochází i na našich vodních zdrojích k poklesu hladin vody, které mají vliv na výrobu a dodávku pitné vody k Vám jako ke spotřebitelům. Průběh a předpověď počasí ani v letošním roce nenaznačuje zlepšení stavu, s vodou je třeba nakládat hospodárně a předejít stavu, kdy by dodávky vody byly omezovány. Sucho je v celé ČR extrémní a se vzrůstajícími teplotami vzduchu vzrůstá i odběr pitné vody především pro jiné účely, než pro které je pitná vody určena, tj. k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, v potravinářství, k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby jsou vody pro sociální účely. Voda z veřejných vodovodů není určena pro zalévání zahrad, plnění bazénů, mytí vozidel, apod., proto Vás vyzýváme k maximálnímu omezení užívání pitné vody pro tyto účely. Mohlo by se stát, že pokud se bude situace nadále zhoršovat, budeme muset přistoupit k omezení užívání vody z veřejných vodovodů.   

 

Děkujeme všem odběratelům za odpovědný přístup k šetření pitné vody.

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.