Výzva k šetření pitnou vodou pro veřejnou potřebu

Výzva k šetření pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu

 

             Vážení odběratelé pitné vody, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., upravují vodu z podzemních vodních zdrojů, které nejsou neomezené. Z důvodu nadcházejících dnů s vysokými teplotami vzduchu již dochází k velmi vysokým nárůstům odběru pitné vody ne však pro pití, vaření a sociální účely. I když poslední rok byl na srážky průměrný, tak k výraznému doplnění podzemních, a i povrchových zdrojů vody nedošlo z důvodu velkého deficitu z předcházejících let. Vzrůstá odběr pitné vody především pro jiné účely, než pro které je pitná voda určena, tj. k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, v potravinářství, k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby jsou vody pro sociální účely. Voda z veřejných vodovodů není určena pro zalévání zahrad, plnění bazénů, mytí vozidel apod. Proto Vás vyzýváme k maximálnímu omezení užívání pitné vody pro tyto účely. Mohlo by se stát, že pokud by situace byla neúnosná, museli bychom přistoupit k omezení užívání vody z veřejných vodovodů a to zejména, abychom zabezpečili pitnou vodu pro hlavní účel jejího použití.   

 

Děkujeme všem odběratelům za odpovědný přístup k užívání a šetření pitnou vodou.

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.