VaK.cz - Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad

Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad

Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu ve správě

 Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s.

 

 

            Jako provozovatel vodovodů a kanalizací ve správě  Vodovodů a kanalizací Nymburk a.s. zakazujeme s okamžitou platností napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu. Napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu není v souladu s uzavřenými smlouvami. Zvýšenými odběry vody dochází k zakalení pitné vody ve vodovodních řadech s nepříjemnými důsledky u Vás jako odběratelů.     

 

Děkujeme za pochopení a dodržování.

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.