Dymokury, Svídnice a Černá hora - dost. ČOV a kana

Dne 17.7.2023 byla zahájena stavba

"Dymokury - intenzifikace ČOV a dostavbe kanalizace Dymokury, Svídnice a Černá Hora"

Dymokury - intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace

Dymokury.jpg