Ochrana vodovodů,vodoměrů a kanalizací před mrazem

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodu a kanalizace ve Vaší obci nebo městu vyzývají odběratele před přicházejícími mrazy  k provedení těchto prací a současně oznamují :

 

 

Dle § 17 zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znění:

 

(2) Odběratel je povinen mimo jiné chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření.

 


Je-li Váš vodoměr umístěn v šachtě, neopomeňte provést následující opatření:

vodoměr a potrubí opatřete tepelnou izolací , z kontrolujte, zda vodoměrná šachta je řádně uzavřena, i poklop šachty pro jistotu překryjte tepelnou izolací  (např. polystyren, staré textilie, nahoru dejte folii a zatižte ji)

 

 

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

teplota vzduchu v okolí vodovodního potrubí a vodoměru musí být nad bodem mrazu, preventivně si proveďte měření teploty vzduchu v místě vodoměru a potrubí,  v případě blížících se teplot k bodu mrazu , potom ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr  pomocí vhodných izolačních materiálů, prostor, kde jsou vodovodní potrubí a vodoměr umístěny  dobře uzavřete vstupy proti vnikání chladného vzduchu zvenčí, příčinou mohou být například rozbité sklepní okna a  průvan, apod. .

 


Kanalizace:

u  tlakových a podtlakových šachet zajistit zakrytí vhodným izolačním materiálem, mohou to však být  i staré textilie, kabáty s překrytím igelitem a s dostatečným zatížením proti větru.

 

 

Ing. Borecký Josef

výrobní náměstek