Vyjádření k provozu bazénů RD

Jako provozovatel vodovodů a kanalizací v působnosti VaK Nymburk, a.s. z důvodu dotazů  odběratelů a i problémů s provozem bazénů u rodinných domků sdělujeme:

 

 za kvalitu vody v bazénech u rodinných domů jako provozovatel neodpovídáme, dodávaná pitná voda do nemovitostí je především určena obyvatelstvu k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů,  k péči o tělo. Provozovatel odpovídá za kvalitu  pitné vody na kohoutku studené vody v nemovitosti. Napouštění bazénů z vodovodů pro veřejnou potřebu v provozování VaK Nymburk, a.s. není v souladu s uzavřenými smlouvami, nikde ve smlouvách není uvedeno, že dodávaná pitná voda bude určena pro bazény s  nárazovým napouštěním většího množství pitné vody, než která je běžně spotřebovávána v domácnosti.    

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.