VaK.cz - Oprava VŘ a KŘ v ul. Hálkova, Nymburk

Oprava VŘ a KŘ v ul. Hálkova, Nymburk

Oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Hálkova, Nymburk

 

Dne 11.11. 2019 byla zahájena oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Hálkova, Nymburk a to na pozemku p.č. 1324/10, 1778/7  v k.ú. Nymburk. 

 

Stavební práce bude provádět  firma HALKO stavební společnost, s.r.o. Termín dokončení se předpokládá do 31.12. 2019.

 

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s