VaK.cz - Předmět podnikání

Předmět podnikání

-    Výroba cementového zboží

 

-    Revize a zkoušky tlakových nádob

 

-    Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

 

-    Revize elektrických zařízení

 

-    Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací

 

-    Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací

 

-    Poskytování služeb – ubytovací činnost v rekreačním objektu

 

-    Ostatní činnost – práce zemními stroji

 

-    Automatizované zpracování dat

 

-    Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

 

-    Projektová činnost ve výstavbě

 

-    Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

 

-    Silniční motorová doprava nákladní

 

-    Provozování vodovodů a kanalizací

 

-    Ostatní činnost – práce autojeřábem

 

-    Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady (vyjma činností příl.č.3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)