VaK.cz - Vodohospodářská stavba roku 2017

Vodohospodářská stavba roku 2017

Svaz vodního hospodářství ČR v rámci Světového dne vody 22. 3. 2018 vyhlásil výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017, kterou pořádá pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. získali ocenění v kategorii I. - "Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady".