VaK.cz - Výzva k šetření vodou z veřejných vodovodů

Výzva k šetření vodou z veřejných vodovodů

Českou republiku trápí sucho – výzva k maximálnímu šetření vodou z veřejných vodovodů

 

            Vážení odběratelé pitné vody, jak jistě víte, celou Českou republiku opět trápí velké sucho. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. upravují vodu z podzemních vodních zdrojů. Z důvodu dlouhodobého deficitu sněhových a  dešťových srážek i na našich vodních zdrojích došlo k poklesu hladin vody, které mají  vliv na  výrobu a dodávku pitné vody k Vám jako ke spotřebitelům. Zdroje vody jsou omezené. S vodou je třeba nakládat hospodárně a předejít stavu, kdy by dodávky byly omezovány. Bohužel s postupujícím suchem nám vzrůstá odběr pitné vody především pro jiné účely než pro které je pitná vody určena, tj. k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, v potravinářství,  k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby jsou vody pro sociální účely. Používat pitnou vodu pro zalévání zahrad a plnění bazénů v době kritické situace je nezodpovědné. Na základě trvajícího sucha a nelepšící se předpovědi počasí Vás jako odběratele vody vyzýváme k maximálnímu šetření s pitnou vodou při každodenním jejím používání, aby nemuselo docházet k omezování její dodávky.    

 

Děkujeme,

 

Ing. Josef Borecký

výrobní náměstek a.s.

Vak Nymburk, a.s.