VaK.cz - Výzva pro odběratele

Výzva pro odběratele

 

 

Výzva pro všechny odběratele.

 

    Stále více zatěžují provoz kanalizací odpady, které do kanalizací nepatří. Jsou to např. hadry, kovové zátky,  plasty, hygienické vložky, ubrousky, které mají strukturu z umělých vláken, přítomností těchto odpadů dochází k ucpávání kanalizačních potrubí, čerpacích stanic a poškozování čerpadel. To si vyžaduje zvýšené výjezdy techniky, opravy zařízení,  dochází k poškozování  čerpadel a snižování jejich životnosti, zachycováním těchto odpadů v technologiích ČOV se snižují jejich účinnosti.

 

 

    Děkujeme Všem, kteří se chovají zodpovědně a do kanalizace uvedené odpady nevhazují, ostatní odběratele vyzýváme k větší zodpovědnosti. Je třeba si uvědomit, že v konečném důsledku to zaplatíme všichni jako odběratelé.