Organizační struktura

Popis organizační struktury a.s.:

 

 

Středisko 10            Vedení společnosti, útvar ekonomický, výrobní a technický

                               Sídlo provozu a zároveň sídlo společnosti: Bobnická 712,

                               Nymburk 288 21

                               Telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3

 

Středisko 20            Úpravna vody Poděbrady

                               Sídlo provozu: Palackého ulice, Poděbrady 290 01

                               Telefon: 325 612 376, 325 614 736

                               Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný (602 422 387)

 

Středisko 25            Dispečink – nepřetržitý provoz - ohlašovna poruch

                               Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

                               Telefon: 325 513 804, 602 422 458

                               Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný (602 422 387)

 

Středisko 26            Úpravna vody Písty

                               Sídlo provozu: Písty bez čp., 289 13 Zvěřinek

                               Telefon: 325 612 376, 325 614 736

                               Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný (602 422 387)

 

Středisko 28            ČOV Poděbrady

                               Sídlo provozu: Husova ulice, 290 01 Poděbrady

                               Telefon: 325 630 111

                               Vedoucí provozu: Jaroslav Trnka (602 485 794)

 

Středisko 29            ČOV Nymburk

                               Sídlo provozu: Pražská ulice, 288 00 Nymburk

                               Telefon: 325 512 395

                               Vedoucí provozu: Martin Žoha (602 485 770)

 

Středisko 30            Provoz Nymburk

                               Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

                               Telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3

                               Vedoucí provozu: Martin Žoha (602 485 770)

 

Středisko 40            Provoz Poděbrady

                               Sídlo provozu: Husova, 290 01 Poděbrady

                               Telefon: 325 630 012

                               Vedoucí provozu: Jaroslav Trnka (602 485 794)

 

Středisko 45            Provoz Městec Králové

                               Sídlo provozu : Žižkova 196, Městec Králové

                               Telefon: 325 643 662

                               Vedoucí provozu: Leoš Brzák (602 485 793)

 

Středisko 50            Provoz Milovice

                               Sídlo provozu: ČOV Benátecká Vrutice

                               Telefon: 325 575 890

                               Vedoucí provozu: Petr Novotný (602 621 406)

 

Středisko 60           Středisko dopravy a kanalizační mechanizace

                               Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

                               Telefon: 325 513 243-4,325 515 961-3

                               Doprava: tel. 602 485 756 (p.Bačovská)

                Vedoucí provozu: Ing. Jaromír Dudek (607 089 507)