Vodovod Cerhenice

Zásobované obce nebo jejich části:

Část Městyse Cerhenice,  32 bytových jednotek

 

 

Havárie ČS Cerhenice


     Dne 29. 9. 2015 vznikla porucha na čerpací stanici Cerhenice. Voda v současné době nevyhovuje požadavkům vyhl. MZd. Č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol, ve znění pozdějších předpisů, pro pitné účely, zejména vodu nelze používat pro přípravu stravy kojenců do 1 roku věku. Omezení se nevztahuje na používání vody k očistě těla a pro úklid. Pro zásobovanou část obce Cerhenice Na Palouku je zajištěn náhradní zdroj pitné vody. Kontejner s pitnou vodou je přistaven před č.p. 501. Žádáme proto všechny občany,  aby používali tento náhradní zdroj pitné vody až do odstranění potuchy na ČS Cerhenice.