Výzva - Zemní práce 2022

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. vyhlašují

 

výzvu

 

na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

 

 

"Zemní práce"

 

 

 

 Veškeré informace k výzvě jsou uvedeny v níže přiložené příloze.

Výzva:

Přílohy: