Způsoby platby za vodné a stočné

Způsoby platby za vodné a stočné

ZÁLOHY

Vzhledem k tomu, že naše společnost u většiny odběrných míst provádí fakturaci 1x ročně, doporučujeme zákazníkům platbu měsíčních nebo čtvrtletních záloh. Jedině pravidelnou platbou záloh může zákazník předejít vysokým nedoplatkům. Platbu záloh může zákazník sjednat na obchodním oddělení jedním z těchto způsobů:

 

Bezhotovostní úhrada

Trvalý příkaz k úhradě – zákazník na svém bankovním účtu zřídí měsíční nebo čtvrtletní trvalý příkaz k úhradě ve prospěch bankovního účtu naší společnosti. Zákazník platební údaje získá ze zasílaných zálohových faktur nebo v obchodním oddělení naší společnosti požádá o Platební předpis záloh.

 

SIPO (Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva)zákazník prostřednictvím této služby České pošty, s.p. může hradit měsíční zálohy, přičemž k zařazení platby do SIPO pouze postačí do obchodního oddělení naší společnosti nahlásit spojovací číslo SIPO, které zákazníkovi pošta při zřízení služby přidělila.

 

Příkaz k úhradě – zákazník hradí čtvrtletní zálohy na základě pravidelně zasílaných (poštou nebo e-mailem) zálohových faktur nebo na základě Platebního předpisu záloh. Zákazník provede platbu zadáním jednorázové příkazu k úhradě ze svého bankovního účtu na bankovní účet naší společnosti

 

Hotovostní úhrada

Poštovní poukázkou A – zákazník může zálohy hradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A na kterékoliv pobočce České pošty s.p. Předvyplněnou poštovní poukázku typu A může zákazník obdržet jako součást poštou zaslané čtvrtletní zálohové faktury nebo může nevyplněný tiskopis poštovní poukázky typu A získat na kterékoliv poštovní pobočce a vlastnoručně jej vyplnit.

 

Hotově do pokladny – zákazník má možnost bez poplatku hradit zálohy na základě pravidelně zasílaných (poštou nebo e-mailem) zálohových faktur nebo na základě Platebního předpisu záloh v hotovosti do pokladny v sídle společnosti na adrese Bobnická 712, Nymburk v úředních hodinách: pondělí a středa v době 6:30-11:00 a 11:30-16:00.

 

 

Přeplatky vzniklé při vyúčtování našich služeb a zúčtováním uhrazených záloh vypořádáváme takto:

-          bezhotovostně převodem na bankovní účet zákazníka, pokud zákazník sdělil naší společnosti číslo svého bankovního účtu

-          hotovostní výplata peněz na kterékoliv pobočce České pošty s.p., zákazník na poště předloží na jeho adresu doručenou poštovní poukázku typu B

-          hotovostní výplata peněz v pokladně v sídle společnosti – pouze ve výjimečných případech, pokud není možno přeplatek vyplatit jinak, po dohodě s obchodním oddělením společnosti

-          přeplatky do 100,- Kč včetně nevracíme a zůstanou jako nezúčtovaná záloha k odečtení do příštího vyúčtování. Toto neplatí, pokud se jedná o závěrečné vyúčtování při ukončení smlouvy. 

 

 

 

 

FAKTURY

Bezhotovostní úhrada

Příkaz k úhradě – zákazník provede platbu doručené faktury (poštou nebo e-mailem) zadáním jednorázové příkazu k úhradě ze svého bankovního účtu na bankovní účet naší společnosti.

Platba QR kódem – zákazník pomocí svého chytrého telefonu načte QR kód uvedený na doručené faktuře (poštou nebo e-mailem), čímž přenese platební údaje do bankovní aplikace ke svému bankovnímu účtu a provede tak bezpracně úhradu faktury jednorázovým příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu na bankovní účet naší společnosti.  


Hotovostní úhrada

Poštovní poukázkou A – zákazník může fakturu uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A na kterékoliv pobočce České pošty s.p. Předvyplněnou poštovní poukázku typu A může zákazník obdržet jako součást poštou doručené vystavené faktury nebo může nevyplněný tiskopis poštovní poukázky typu A získat na kterékoliv poštovní pobočce a vlastnoručně jej vyplnit.

Hotově do pokladny – zákazník má možnost bez poplatku hradit faktury doručené poštou nebo e-mailem v hotovosti do pokladny v sídle společnosti na adrese Bobnická 712, Nymburk v úředních hodinách: pondělí a středa v době 6:30-11:00 a 11:30-16:00.